Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

LOVELY ^^
Now tell mw who doesn't love this adorable creature?
Abbey lee is now one of my favourite models!
and i believe that she will be one of the most iconic models ever!
my cousine makes fun of me when i tell her that she looks like abbey lee!
but that's totally true!
anyway xD enjoy her ;)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου