Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

So,the other day my mum and i were packing up things coz we're going to move in our new house!Lady luck was by my side,coz while i was getting all my clothes from the closet packed,i found a huge suitcase full of awesome vintage clothing! ^^
so what do you think of this verasace jeans shirt? :) Cool huh?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου